Meervoud theorie

Wat is het meervoud van theorie? Is het theoriën of theorieën? Veel mensen twijfelen hierover. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

De correcte schrijfwijze is:

theorieën theoriën

Theorie heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Wanneer het enkelvoud op -ie eindigt, moet je bij het schrijven van het meervoud kijken op welke lettergreep de klemtoon valt. Valt de klemtoon op de laatste lettergreep, zoals bij theorie, dan wordt er -ën achter het woord geplakt. De extra -e met trema wordt gebruikt om te voorkomen dat de uitspraak van het woord verandert. Valt de klemtoon niet op de laatste lettergreep dan wordt er enkel een -n achter het wordt geplakt en krijgt de bestaande -e een extra trema. Soortgelijke voorbeelden zijn ceremonie – ceremonieën, braderie – braderieën en relikwie – relikwieën.

Herkomst van het woord theorie

Een ander woord voor theorie is leer of stelling. We hebben het woord overgenomen van het Franse théorie. Het is nog verder terug te leiden naar het Latijnse woord theoria. Dat betekent beschouwing. Dat is op zijn beurt weer ontleend aan het Griekse woord theōria. Dat betekent onderzoeking, beschouwing of een zaak die beschouwd wordt.