Meervoud ultimatum

Hoe wordt het meervoud van ultimatum geschreven? Omdat het woord niet vaak gebruikt wordt hebben veel mensen hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

ultimatums ultimata

Ultimatum is een Latijns leenwoord. Bij veel Latijnse leenwoorden die in het enkelvoud op -um eindigen geldt het oorspronkelijke meervoud ook als correcte meervoudsvorm. De -um wordt dan vervangen door een -a. Bijvoorbeeld jubileum – jubilea, podium – podia en decennia. Bij ultimatum geldt deze regel echter niet. Alleen de meervoudsvorm die op -s eindigt is correct.

Herkomst van het woord ultimatum

Een ultimatum is een laatste voorwaarde. We hebben het woord overgenomen uit het Latijn. Van ultimare, dat betekent “het eind naderen”.