Meervoud verlof

Hoe schrijf je het meervoud van verlof? Verlof wordt een singulare tantum genoemd. Lees verder om erachter komen wat dit betekent!

Het woord verlof heeft geen meervoud

Woorden zoals verlof hebben de term singulare tantum. Singularia tantum zijn woorden in het enkelvoud die geen meervoud hebben. Andere voorbeelden hiervan zijn overleg en goud. Als je een meervoud van verlof wilt gebruiken zou je het bijvoorbeeld als volgt kunnen oplossen: “Hij heeft meerdere malen verlof”.

Oorsprong van het woord verlof

1361: vergunning (om te vertrekken). Opgebouwd uit ver + lof, waarbij lof de betekenis heeft van toestemming, goedkeuring, lofprijzing, verlof.