Meervoud xenon

Hoe wordt het meervoud van xenon geschreven? Veel mensen hebben hier moeite mee. Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

Het woord xenon heeft geen meervoud

Xenon is een zogeheten singulare tantum. Dat is een zelfstandig naamwoord in het enkelvoud, dat geen meervoudsvorm heeft. Xenon is een stofnaam. Veel stofnamen zijn singularia tantum (meervoud). Soortgelijke voorbeelden zijn heelal, verlof en overleg.

Herkomst van het woord xenon

Xenon is een edelgas. Het is zo genoemd door de ontdekkers, Sir William Ramsay en Morris William Travers. Ze hebben het Griekse woord xenos gebruikt. Dat betekent “vreemd, onbekend”.