Meervoud zoon

Wat is de correcte schrijfwijze van het meervoud van zoon? Is het zoons of zonen? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

Je kunt het meervoud van zoon op twee manieren schrijven:

zoons zonen

Volgens Van Dale kun je voor het meervoud van zoon, zowel zoons als zonen gebruiken. Over het algemeen krijgen Nederlandse woorden met een lange klank en eindigend op een medeklinker, in het meervoud één klinker en één medeklinker (bijvoorbeeld boom – bomen). Sommige woorden hebben echter meerdere meervoudsvormen. Zoon is hier één van.

Herkomst van het woord zoon

Zoon is een heel oud woord dat op vele manieren geschreven werd. Het betekent mannelijk kind t.o.v. de ouders.